Social-Behavioral Interventions for Secondary-Level Students With High-Functioning Autism in Public School Settings: A Meta-Analysis

Social-Behavioral Interventions for Secondary-Level Students With High-Functioning Autism in Public School Settings: A Meta-Analysis

Forfattere
McKeithan, G. K. Sabornie, E. J.
Årstall
2020
Tidsskrift
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities
Volum
35
Sider
165-175
The number of secondary-level students with high-functioning autism (HFA) served in public school settings has increased in recent years, and many of these students have difficulty with social-behavioral expectations in such settings. Instructional specialists must know which interventions have been shown to be effective, so they can make informed decisions about service delivery and instructional support (professional development) that maximize the potential for student success. The intent of the present meta-analysis was to examine the efficacy of social-behavioral interventions used with adolescent students with HFA served in public school settings. Thirteen studies employing single-case research designs published in peer-reviewed journals between 1987 and 2018 were found through an extensive literature search. The analyses indicated that specific social skill and behavioral interventions had high effect sizes and, likewise, improved outcomes for students with HFA. Implications for special education practice and future research are provided. Copyright © Hammill Institute on Disabilities 2019.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.