Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt.

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt.

Authors
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Year
2015
Journal
Volume
Pages
Slutsatser Det finns två skolbaserade program som möjligen kan förebygga suicidförsök. Dessa är dock inte testade på ett vetenskapligt sätt i Sverige. Båda de program som har visat effekt är universella, det vill säga riktas till alla elever i klasserna.- Good Behavior Game (GBG) ges på lågstadiet under ett till två år. GBG är inte utvecklat för att förebygga självskada utan syftar till att förstärka positiva beteenden och attityder mellan skolelever och lärare.- Youth Aware of Mental Health (YAM) ges på högstadiet och består huvudsakligen av fem timmars interaktiva övningar. YAM är utvecklat specifikt för att förebygga suicid. För övriga program saknas tillräckligt underlag för att dra slutsatser om effekt på suicidförsök. Studier av program som förebygger andra former av självskadebeteende har enbart undersökt effekter på attityder eller har saknat uppföljningstid.Det går inte att dra några slutsatser om eventuella negativa effekter av de skolbaserade programmen eftersom det finns få studier på området.

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Topic

Mental Health Problems and Disorders

Emotional Problems

Self-harm/Suicide

Intervention

The organization of interventions

School/Preschoolbased Interventions

Age group

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Characteristics

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka