Short-Term Psychological Interventions on Economically Disadvantaged Families: A Systematic Review and Meta-Analysis

Short-Term Psychological Interventions on Economically Disadvantaged Families: A Systematic Review and Meta-Analysis

Forfattere
Lo, H. H. M. Zhang, J. W. Choi, C. W.
Årstall
2019
Tidsskrift
Research on Social Work Practice
Volum
Sider
14
Purpose: To examine the effects of short-term psychological interventions on reducing family stress of economically disadvantaged families. Method: Systematic review and meta-analytic procedures were used to synthesize the results of randomized controlled studies published between 1980 and 2018. Results: The search yielded 8 studies that included results for 1,538 families in total. The risk of bias varied across studies. The meta-analysis results suggest a small positive effect (g = .38, p < .001) on child behavioral problems. Heterogeneity was relatively high and significant. We also found small to moderate effects on parenting stress, parental depression, and parenting quality (g ranging from .30 to .51). Discussion: The findings of this review suggest that short-term psychological interventions may reduce the family stress of economically disadvantaged families, with effect sizes that are comparable to those of interventions delivered to ordinary families. Implications for further research and practice are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Foreldreferdigheter

Foreldrestress

Fødsels-/barselsdepresjon

Utenforskap/marginalisering

Fattigdom

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

Korttidstiltak

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.