School-based social work interventions: a cross-national systematic review

School-based social work interventions: a cross-national systematic review. [Review]

Forfattere
Allen-Meares, P. Montgomery, K. L. Kim, J. S.
Årstall
2013
Tidsskrift
Volum
1
Sider
253-62
Across the globe, social workers serve schools in a variety of capacities, providing services such as skills training; individual, group, and family counseling; crisis intervention; home visits; parent support and education; and advocacy for students, families, and school systems. To date, no synthesis of the literature exists examining tier 1 and tier 2 cross-national school-based social work interventions. Therefore, the purpose of this systematic review was twofold: (1) to identify tier 1 and tier 2 school-based interventions that involve social workers and (2) to examine the extent to which the interventions are efficacious with school-based youths. A computerized search with inclusion and exclusion criteria was conducted using several databases. Eighteen studies were included for the final sample in this review. Effect sizes were calculated for all outcomes to determine magnitude of treatment effect.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Selvfølelse og selvtillit

Minoriteter/marginalisering

Skolefravær

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.