Skolebaserte tiltak som øker elevens tilknytning til skolen og reduserer risikoatferd: Systematisk oversikt

School-Based Programs for Increasing Connectedness and Reducing Risk Behavior: A Systematic Review

Forfattere
Chapman, R. L. Buckley, L. Sheehan, M. Shochet, I.
Årstall
2013
Tidsskrift
Educational Psychology Review
Volum
25
Sider
95-114
School connectedness has a significant impact on adolescent outcomes, including reducing risk-taking behavior. This paper critically examines the literature on school-based programs targeting increased connectedness for reductions in risk taking. Fourteen articles describing seven different school-based programs were reviewed. Programs drew on a range of theories to increase school connectedness, and evaluations conducted for the majority of programs demonstrated positive changes in school connectedness, risk behavior, or a combination of the two. Many of the reviewed programs involved widespread school system change, however, which is frequently a complex and time-consuming task. Future research is needed to examine the extent of intervention complexity required to result in change. This review also showed a lack of consistency in the definitions and measurement of connectedness as well as few mediation analyses testing assumptions of impact on risk-taking behavior through increases in school connectedness. Additionally, this review revealed very limited evaluation of the elements of multicomponent programs that are most effective in increasing school connectedness and reducing adolescent risk taking.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Rus og spilling

Alkohol

Illegale rusmidler

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.