Litteraturgjennomgang: Kan vi rettferdiggjøre den store utbredelsen av universelle skolebaserte tiltak for å forebygge depresjon hos barn og unge?

Research Review: Can we justify the widespread dissemination of universal, school-based interventions for the prevention of depression among children and adolescents?

Forfattere
Spence, S. H. Shortt, A. L.
Årstall
2007
Tidsskrift
Volum
48
Sider
526-42
This review examines the evidence concerning the efficacy and effectiveness of universal, school-based interventions designed to prevent the development of depression in children and adolescents. It evaluates the outcomes of research in relation to standards of evidence specified by the Society for Prevention Research (Flay et al., 2005). The limited evidence available brings into doubt the efficacy and effectiveness of current universal, school-based approaches to the prevention of depression, suggesting that the widespread dissemination of such interventions would be premature. Relatively brief programs, that focus specifically on enhancing individual skills and characteristics of the individual in the absence of environmental change, may be insufficient to produce lasting effects in the prevention of depression among children and adolescents.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.