Preemptive interventions for infants and toddlers with a high likelihood for autism: A systematic review and meta-analysis

Preemptive interventions for infants and toddlers with a high likelihood for autism: A systematic review and meta-analysis

Forfattere
Hampton, L. H. Rodriguez, E. M.
Årstall
2021
Tidsskrift
Autism
Volum
Sider
13623613211050433
LAY ABSTRACT Interventions to address core symptoms for young children on the autism spectrum have a strong and growing evidence base. Adapting and delivering evidence-based interventions to infants and toddlers with a high likelihood for autism is a logical next step. This systematic review and meta-analysis summarize the association between infant and toddler interventions and developmental and family outcomes. Results indicate that these early interventions are effective for improving parent implementation of core strategies, yet the effects do not readily translate to child outcomes. However, key studies demonstrate conditional results that indicate that parent implementation is associated with child outcome. Implications for research and practice toward building adaptive interventions that respond to parent implementation and changing child characteristics are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.