Practitioner Review: Selvhjelpstiltak for vanlige psykiske lidelser hos barn og ungdom: Systematisk oversikt og metaanalyse

Practitioner Review: Unguided and guided self-help interventions for common mental health disorders in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis

Forfattere
Bennett, S. D. Cuijpers, P. Ebert, D. D. McKenzie Smith, M. Coughtrey, A. E. Heyman, I. Manzotti, G. Shafran, R.
Årstall
2019
Tidsskrift
Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines
Volum
18
Sider
18
Mental health problems are common in children and adolescents, yet evidence-based treatments are hard to access. Self-help interventions can increase such access. The aim of this paper was to conduct a systematic review and meta-analysis of the use of guided and unguided self-help for children and young people with symptoms of common mental health disorders. In contrast to previous reviews of self-help in children, all types of self-help and multiple mental health disorders were investigated in order to increase power to investigate potential moderators of efficacy. Importantly, studies with control arms as well as those comparing against traditional face-to-face treatments were included. Fifty studies (n = 3396 participants in self-help/guided self-help conditions) met the inclusion criteria.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Lese- og skrivebaserte tiltak

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Folkehelsetiltak

Selvhjelp

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.