Fysisk trening for barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige vansker: Systematisk oversikt

Physical Activity Interventions for Children with Social, Emotional, and Behavioral Disabilities-A Systematic Review

Forfattere
Ash, T. Bowling, A. Davison, K. Garcia, J.
Årstall
2017
Tidsskrift
Volum
29
Sider
29
OBJECTIVE: Perform a systematic review of the available literature regarding the effectiveness of exercise interventions on children with any type of social, emotional, or behavioral disability (SEBD), with attention to a range of physiological, behavioral, and mood outcomes. METHODS: Six databases were searched using a systematic methodology. References of included studies, as well as relevant reviews, were also examined. The review was limited to studies published since 2000 reporting a quantitative analysis of the effects of a physical activity (PA) intervention on at least 1 behavioral, psychological, or cognitive outcome in children aged 21 and under, diagnosed with a SEBD. Only studies with a control group were included. RESULTS: We identified 24 eligible studies. Studies varied in design, participant characteristics, and intervention characteristics (single-bout vs repeated exposure, duration, intensity level, mode of exercise). Of the 20 behavioral outcome assessments, there was 1 negative finding, 12 null findings, 5 positive findings, and 2 mixed findings. For the 25 executive functioning outcome assessments, there were 5 null findings, 18 positive findings, and 2 mixed findings. For the remaining outcome domains, 1 of 2 studies looking at academic performance, 3 of 6 studies looking at objective neurological measures, and 1 of 3 studies looking at affect outcomes found positive results. All other results were null or mixed. CONCLUSION: Although additional research is warranted to further understand the mechanisms by which PA affects behavioral and cognitive outcome measures in children with SEBDs, PA offers a safe and alternative form of treatment for this population.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

ADHD

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.