Peer Tutoring Interventions for Students With or At-Risk for Emotional and Behavioral Disorders: A Systematic Review of Reviews

Peer Tutoring Interventions for Students With or At-Risk for Emotional and Behavioral Disorders: A Systematic Review of Reviews

Forfattere
Bowman-Perrott, L. Ragan, K. Boon, R. T. Burke, M. D.
Årstall
2022
Tidsskrift
Behavior Modification
Volum
Sider
1454455221118359
This systematic review of reviews is the first to summarize peer tutoring outcomes for students with or at-risk for emotional and behavioral disorders (EBD). Eleven narrative literature reviews, three systematic reviews, and two meta-analyses of peer tutoring interventions that met inclusion criteria were summarized. Participants across the 16 reviews included more than 2,404 students with or at-risk for EBD in pre-kindergarten through grade 12 across 73 individual, unduplicated studies. Findings support the efficacy of peer tutoring for students with or at-risk for EBD regarding academic and behavioral outcomes. Lessons learned, and implications for research and practice derived from these reviews are provided.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Oversikter over oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.