Metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier av foreldrebaserte tiltak for å forebygge internaliserende problemer hos barn fra fødsel til 18 års alder

Parents in prevention: A meta-analysis of randomized controlled trials of parenting interventions to prevent internalizing problems in children from birth to age 18

Forfattere
Yap, M. B. Morgan, A. J. Cairns, K. Jorm, A. F. Hetrick, S. E. Merry, S.
Årstall
2016
Tidsskrift
Clinical Psychology Review
Volum
50
Sider
138-158
PURPOSE OF THE RESEARCH: Burgeoning evidence that modifiable parental factors can influence children's and adolescents' risk for depression and anxiety indicates that parents can play a crucial role in prevention of these disorders in their children. However, it remains unclear whether preventive interventions that are directed primarily at the parent (i.e. where the parent receives more than half of the intervention) are effective in reducing child internalizing (including both depression and anxiety) problems in the longer term. PRINCIPAL RESULTS: Compared to a range of comparison conditions, parenting interventions reduced child internalizing problems, at a minimum of 6months after the intervention was delivered. Mean effects were very small for measures of internalizing and depressive symptoms, and small for measures of anxiety symptoms. Pooled effects for anxiety diagnoses were significant and indicated a number needed to treat (NNT) of 10. Pooled effects for depression diagnoses approached significance but suggested a NNT of 11. These results were based on effects reported at the longest follow-up interval for each included study, which ranged from 6months up to 15years for internalizing measures, 5.5years for depressive measures, and 11years for anxiety measures. MAJOR CONCLUSIONS: Our findings underscore the likely benefits of increasing parental involvement in preventing internalizing problems, particularly anxiety problems, in young people. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.