Parenting Interventions That Promote Child Protection and Development for Preschool-Age Children with Developmental Disabilities: A Global Systematic Review and Meta-Analysis

Parenting Interventions That Promote Child Protection and Development for Preschool-Age Children with Developmental Disabilities: A Global Systematic Review and Meta-Analysis

Forfattere
Fang, Z. Liu, X. Zhang, C. Lachman, J. M. Qiao, D.
Årstall
2023
Tidsskrift
Trauma Violence & Abuse
Volum
Sider
15248380231207965
Global guidelines emphasize the critical role of responsive caregiving in terms of reducing violence against children and promoting early childhood development. However, there is an absence of global evidence synthesis on the effects of early childhood parenting programs for children with developmental disabilities. This systematic review and meta-analysis aims to investigate the effectiveness of parenting interventions delivered for preschool-age children with developmental disabilities in reducing violence against children, altering violence-related factors, and promoting child development. We searched for randomized controlled trials with inactive control. Estimates were pooled using robust variance estimations. Meta-regressions were conducted to explore sources of heterogeneity. In all, 33 studies met the inclusion criteria. The results showed that parenting programs improved child behavior, parental mental health, parenting practices, parental self-efficacy, parent-child interaction, child language skills, and child social skills post-intervention. No studies provided data on the actual occurrence of violence against children. Effects might vary by diagnosis, delivery modality, and world region. The findings supported the delivery of parenting programs to alter factors associated with violence against children and promote child language and social skills for families of young children with developmental disabilities, especially attention deficit hyperactivity disorder, autism, intellectual disability, and language disorders. More research using rigorous methods, long-term follow-ups, and transparent reporting is needed, particularly within more low- and middle-income countries.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

ADHD

Autismespekter

Foreldreferdigheter

Samspill

Omsorgssvikt

Fysiske overgrep

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Motorikk

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.