Oversikt over metaanalyser om forebygging av psykiske plager, rusmisbruk og atferdsproblemer

Overview of Meta-Analyses of the Prevention of Mental Health, Substance Use, and Conduct Problems

Forfattere
Sandler, I. Wolchik, S. A. Cruden, G. Mahrer, N. E. Ahn, S. Brincks, A. Brown, C. H.
Årstall
2014
Tidsskrift
Annual Review of Clinical Psychology, Vol 10
Volum
10
Sider
243-273
This review presents findings from an overview of meta-analyses of the effects of prevention and promotion programs to prevent mental health, substance use, and conduct problems. The review of 48 meta-analyses found small but significant changes that reduce depression, anxiety, antisocial behavior, and substance use. Furthermore, the results were sustained over time. Meta-analyses often found that the effects were heterogeneous. A conceptual model is proposed to guide the study of moderators of program effects in future meta-analyses, and methodological issues in synthesizing findings across preventive interventions are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Rus og spilling

Tobakk

Alkohol

Illegale rusmidler

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Psykososiale hjelpetiltak

Rådgiving/støttesamtaler

Organisering av tiltak

Hjemmebaserte tjenester

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Egenskaper

Oversikter over oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.