Effekt av klasseromsbaserte tiltak for å bedre elevers mentale helse, øke trivsel og forebygge pyskiske lidelser: Oversikt over oversikter

Meta-Review on the Effectiveness of Classroom-Based Psychological Interventions Aimed at Improving Student Mental Health and Well-Being, and Preventing Mental Illness

Forfattere
Soulakova, B. Kasal, A. Butzer, B. Winkler, P.
Årstall
2019
Tidsskrift
Journal of Primary Prevention
Volum
28
Sider
28
This meta-review summarizes existing evidence from systematic reviews and meta-analyses on the effectiveness of school-based psychological interventions aimed at improving student mental health and well-being, and preventing mental illness. Systematic reviews and meta-analyses were identified via the electronic databases PsycINFO, Web of Knowledge, Medline, Embase, and HMIC (Health Management Information Consortium). Ten systematic reviews and meta-analysis were eligible for inclusion in the final analyses. These systematic reviews and meta-analyses evaluated the effects of five types of school-based psychological interventions: Mindfulness, Social Emotional Learning, Cognitive Behavioral Therapy, Yoga, and Body-Image. Overall effectiveness reported in the included studies was significant for the most part, and ranging from small to large with respect to the effect size. The authors of all of the studies emphasized the need for additional high-quality trials to further examine the effectiveness of school-based psychological interventions aimed at improving student mental health and well-being, and preventing mental illness.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Selvfølelse og selvtillit

Trivsel

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Oversikter over oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.