Metaanalyse av N=1-studier om tiltak rettet mot sosiale ferdigheter hos personer med autismespekterlidelse: resultater fra HLM-analyser med tre nivåer

Meta-analysis of social skills interventions of single-case research for individuals with autism spectrum disorders: results from three-level HLM

Forfattere
Wang, S. Y. Parrila, R. Cui, Y.
Årstall
2013
Tidsskrift
Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
43
Sider
1701-16
This meta-analysis used hierarchical linear modeling to examine 115 single-case studies with 343 participants that examined the effectiveness of social skills interventions for individuals with autism spectrum disorder (ASD). The average effect size of the included studies was 1.40 (SD = 0.43, 95% CL = 1.32-1.48, N = 115). In the further, several common predictors including intervention length, age and gender of the participants, and study quality indicators (provision of sufficient, in-depth, and replicable information of participants, settings/materials, independent variables, and dependent variables) were not found to mediate the intervention effectiveness. Only research design that the study employed was found to impact the intervention effectiveness; the studies using multiple baseline or reversal design had larger effect sizes than studies using other designs. Implications of the results and limitations of this study are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.