Meta-analysis of naturalistic developmental behavioral interventions for young children with autism spectrum disorder

Meta-analysis of naturalistic developmental behavioral interventions for young children with autism spectrum disorder

Forfattere
Tiede, G. Walton, K. M.
Årstall
2019
Tidsskrift
Autism
Volum
Sider
1362361319836371
Naturalistic developmental behavioral intervention is an emerging class of interventions for young children with autism spectrum disorder. The present article is a meta-analysis of outcomes of group-design studies ( n = 27) testing interventions using naturalistic developmental behavioral intervention strategies. Small, significant positive effects of naturalistic developmental behavioral intervention were found for expressive language ( g = 0.32), reduction in symptoms of autism spectrum disorder ( g = -0.38), and play skills ( g = 0.23). Larger effects were found for social engagement ( g = 0.65) and overall cognitive development ( g = 0.48). A marginal effect was found for joint attention ( g = 0.14) and receptive language ( g = 0.28). For joint attention, improvement was moderated by hours of professional involvement. Evidence of publication and reporting bias was present for language outcomes. This meta-analysis grows the evidence base for naturalistic developmental behavioral interventions, particularly in the key areas of social engagement and cognition.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.