Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: SMIL – Styrket mestring i livet (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: SMIL – Styrket mestring i livet (2. utg.)

Forfattere
Vis, S. A., Havnen, K., J., S.
Årstall
2017
Tidsskrift
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volum
2
Sider
BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering av effektene av tiltaket SMIL (Styrket mestring i livet). Artikkelen er en revisjon av en tidligere beskrivelse av samme tiltaket i Ungsinn (Vis, 2011). SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge i alderen 8-12 år som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer. Formålet med tiltaket er å forebygge utviklingsvansker gjennom å gi støtte, informasjon og opplevelse av mestring til barn som pårørende. METODE Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline og Psykinfo, NORART Cochrane, Cristin, NORA, SCOPUS og SweMed samt informasjon gitt fra tiltakseier i Norge. RESULTATER Ingen effektstudier ble funnet. Tiltakets bakgrunn, innhold og metoder er godt beskrevet i tiltakets materiell. Tiltaket har god forankring i teorier om psykoedukasjon samt om risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan påvirke barns psykososiale utvikling i familier hvor foreldre sliter med psykisk sykdom eller rusproblemer. Tiltakseier tilbyr ikke opplæring i programmet, men kan gi råd og veiledning om oppstart av grupper. Det tilbys i liten grad implementeringsstøtte, og det foreligger ikke system for å sikre at tiltaket gjennomføres i tråd med manualen. Det foreligger ingen studier der tiltakets effekt er undersøkt. KONKLUSJON SMIL klassifiseres på evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnede tiltak.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Foreldreferdigheter

Barn som pårørende

Utvikling og livsmestring

Stressmestring og selvregulering

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Egenskaper

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.