Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: De Utrolige Årene (DUÅ): Foreldreprogram for Førskolebarn (3-6 år) og Skolebarn (6-12 år) (2.utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: De Utrolige Årene (DUÅ): Foreldreprogram for Førskolebarn (3-6 år) og Skolebarn (6-12 år) (2.utg.)

Forfattere
Hukkelberg, S., Torsheim, T.
Årstall
2020
Tidsskrift
Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge
Volum
2
Sider
BAKGRUNN Denne artikkelen er en kunnskapsoppsummering og klassifisering av foreldreprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ), rettet mot førskolebarn (3-6 år) og barn i skolealder (6-12 år). Foreldreprogrammene er rettet mot foreldre til barn med atferdsproblemer på et forebyggende, selektert, eller indikert nivå. Det vil si, programmene kan tilrettelegges som enten forebyggende tiltak eller behandlingstiltak. Foreldreprogrammene er utviklet av Carolyn Webster-Stratton, USA. I Norge er det Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge – Nord (RKBU Nord) som er tiltaksleverandør og har det nasjonale ansvaret for opplæring. METODE Kunnskapsoppsummeringen bygger på et systematisk litteratursøk fra ulike databaser (Embase, Medline, Psykinfo, NORART, Cochrane, Cristin, NORA, Scopus, SweMed, Bibsys, og Google Scholar), samt materiell gitt fra tiltakseier. Søket ble gjennomgått for å identifisere internasjonale, nordiske og norske effektstudier om tiltakene. Ni nordiske artikler (3 norske, 4 svenske,1 dansk og 1 finsk), samt tre internasjonale meta-analyser, er evaluert og inkludert i kunnskapsoppsummeringen. RESULTATER Resultatene viser at DUÅs foreldreprogrammer er kunnskaps- og evidensbaserte tiltak med solid teoretisk forankring. De baserer seg på etablerte måleinstrumenter, og tiltakene har godt beskrevne implementeringsstrategier. Samtlige av de nordiske studiene viste positive resultater til fordel for de to programmene, det vil si en reduksjon i barns problematferd og en positiv endring i foreldre-barn samspill. KONKLUSJON DUÅs foreldreprogrammer for førskole- og skolebarn klassifiseres på evidensnivå 5, det vil si tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Egenskaper

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.