Internetförmedlad psykologisk behandling: Jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom

Internetförmedlad psykologisk behandling: Jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom

Forfattere
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Årstall
2021
Tidsskrift
Volum
Sider
Sammanfattning Syfte och bakgrund I den här rapporten utvärderas internetförmedlad psykologisk behandling, definierat som en insats där patienten, efter sedvanlig professionell diagnostik, på egen hand går igenom stegen i behandlingen som erbjuds via internet. Stödet från behandlaren är i dessa behandlingar begränsat till korta, ofta skriftliga, kontakter på distans. SBU:s tidigare rapport (SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom 2013) visade att internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med stöd av behandlare på nätet, jämfört med väntelista (ingen behandling), kan hjälpa vuxna som har ångest och depression och som själva har valt metoden. Däremot fanns det inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att jämföra effekten med andra relevanta behandlingsalternativ, exempelvis behandling där patienten träffar en terapeut, individuellt eller i grupp. SBU:s syfte med den aktuella uppdateringen, inom regeringsuppdraget psykisk ohälsa (dnr S2019/05315/RS), är att jämföra internetförmedlad psykologisk behandling med andra alternativ som förekommer inom vården idag genom att utvärdera behandlingarnas positiva och negativa effekter och kostnadseffektivitet samt belysa etiska aspekter. Behandlingsalternativen innefattar till exempel olika psykologiska behandlingar och läkemedel. Resultaten avser personer som vid professionell diagnostik har bedömts uppfylla kriterier för depressivt syndrom, ångestsyndrom, tvångssyndrom eller trauma- och stressrelaterat syndrom, enligt olika versioner av International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Selektiv mutisme

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Aldersgruppe

Uklar aldersgruppe

Egenskaper

"Tomme" oversikter (uten resultater for barn og unge)

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.