Effekt av tiltak gitt etter skoletid: Systematisk oversikt

Impacts of After-School Programs on Student Outcomes: A Systematic Review

Forfattere
Zief, S. G. Lauver, S. Maynard, R. A.
Årstall
2006
Tidsskrift
Campbell Systematic Reviews
Volum
Sider
No abstract available.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Skoleprestasjoner

Tiltak

Folkehelsetiltak

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Egenskaper

Campbell-oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.