Identifisering av effektive komponenter i tiltak som reduserer barnemishandling: Metaanalyse

Identifying Effective Components of Child Maltreatment Interventions: A Meta-analysis

Forfattere
van der Put, C. E. Assink, M. Gubbels, J. Boekhout van Solinge, N. F.
Årstall
2017
Tidsskrift
Clinical Child & Family Psychology Review
Volum
04
Sider
04
There is a lack of knowledge about specific components that make interventions effective in preventing or reducing child maltreatment. The aim of the present meta-analysis was to increase this knowledge by summarizing findings on effects of interventions for child maltreatment and by examining potential moderators of this effect, such as intervention components and study characteristics. Identifying effective components is essential for developing or improving child maltreatment interventions. A literature search yielded 121 independent studies (N = 39,044) examining the effects of interventions for preventing or reducing child maltreatment. From these studies, 352 effect sizes were extracted. The overall effect size was significant and small in magnitude for both preventive interventions (d = 0.26, p < .001) and curative interventions (d = 0.36, p < .001). Cognitive behavioral therapy, home visitation, parent training, family-based/multisystemic, substance abuse, and combined interventions were effective in preventing and/or reducing child maltreatment. For preventive interventions, larger effect sizes were found for short-term interventions (0-6 months), interventions focusing on increasing self-confidence of parents, and interventions delivered by professionals only. Further, effect sizes of preventive interventions increased as follow-up duration increased, which may indicate a sleeper effect of preventive interventions. For curative interventions, larger effect sizes were found for interventions focusing on improving parenting skills and interventions providing social and/or emotional support. Interventions can be effective in preventing or reducing child maltreatment. Theoretical and practical implications are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Foreldreferdigheter

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

Hjemmebaserte tjenester

Nettverkstiltak (inkl. MST)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.