Effekt av gruppebasert fysisk aktivitet for sosiale utfall hos barn med autismespekterlidelse

Efficacy of Group-Based Organised Physical Activity Participation for Social Outcomes in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis

Forfattere
Howells, K. Sivaratnam, C. May, T. Lindor, E. McGillivray, J. Rinehart, N.
Årstall
2019
Tidsskrift
Journal of Autism & Developmental Disorders
Volum
17
Sider
17
The aim of this novel review and meta-analysis was to clarify the effects of group-based organised physical activity (OPA) for social and communicative outcomes in children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Searches yielded 4347 articles. Eleven were identified for review and seven for meta-analysis. Pooled statistical results revealed a non-significant effect for communication (k = 4; g = 0.13, CI [- 0.12, 0.38], p = .13) and a significant small-medium improvement in overall social functioning (k = 6; g = 0.45, CI [0.19, 0.72], p = .001). Despite acknowledged limitations, these findings are important in the context of a growing clinical and consumer-driven demand for research that determines the role of OPA as a non-medical and inclusive treatment for children with ASD.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Håndboka for barn og unges psykiske helse.