Effekt av rådgivning og psykoterapi i skolen: Metaanalyse av behandlingsstudier

Efficacy of counseling and psychotherapy in schools: A meta-analytic review of treatment outcome studies

Forfattere
Baskin, T. W. Slaten, C. D. Crosby, N. R. Pufahl, T. Schneller, C. L. Ladell, M.
Årstall
2010
Tidsskrift
The Counseling Psychologist
Volum
38
Sider
878-903
This study investigated the efficacy of counseling and psychotherapy interventions for youth in schools. Data were examined for 107 studies that included 132 treatment interventions. Overall efficacy was d = 0.45 and was significantly different from zero. Interventions for adolescents outperformed those of children, treatment groups that were predominately female or male did better than mixed-gender groups, and licensed professional therapists outperformed paraprofessionals, who outperformed graduate students. Implications for supporting the mental health needs of youth in schools are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved) (journal abstract).

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Utvikling og livsmestring

Selvfølelse og selvtillit

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Leketerapi

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.