Effekt av «Applied Behavioral»-program for bedring av kognitive ferdigheter, språk og atferd hos førskolebarn med autismespekterlidelse

Efficacy of Applied Behavioral Intervention in Preschool Children with Autism for Improving Cognitive, Language, and Adaptive Behavior: A Systematic Review and Meta-analysis

Forfattere
Spreckley, M. Boyd, R.
Årstall
2009
Tidsskrift
Journal of Pediatrics
Volum
154
Sider
338-344
Objective To review the effectiveness of applied behavior intervention (ABI) programs for preschool children with autism spectrum disorder (ASD) in their cognitive, adaptive behavior, and language development. Study design Systematic reviews, randomized or quasirandomized controlled trials (RCT) of ABI delivered to preschool children with ASD were reviewed. Quantitative data on cognitive, language, and behavior outcomes were extracted and pooled for meta-analysis (RevMan 4.2). Results Thirteen studies met the inclusion criteria. Six of these were randomized comparison trials with adequate methodologic quality (PEDro >= 6). Meta-analysis of 4 studies concluded that, compared with standard care, ABI programs did not significantly improve the cognitive outcomes of children in the experimental group who scored a standardized mean difference (SMD) of 0.38 (950/CI -0.09 to 0.84; P = .1). There was no additional benefit over standard care for expressive language; SMD of 0.37 (95%CI -0.09 to 0.84; P = .11), for receptive language; SMD of 0.29 (95%CI -0.17 to 0.74; P = .22) or adaptive behavior; SMD of 0.30 (95%CI -0.1.6 to 0.77: P = .20). Conclusions Currently there is inadequate evidence that ABI has better outcomes than standard care for children with autism. Appropriately powered clinical trials with broader outcomes are required. (J Pediatr 2009;154:338-44)

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.