Efficacy and acceptability of pharmacological, psychosocial, and brain stimulation interventions in children and adolescents with mental disorders: an umbrella review

Efficacy and acceptability of pharmacological, psychosocial, and brain stimulation interventions in children and adolescents with mental disorders: an umbrella review

Forfattere
Correll, C. U. Cortese, S. Croatto, G. Monaco, F. Krinitski, D. Arrondo, G. Ostinelli, E. G. Zangani, C. Fornaro, M. Estrade, A. Fusar-Poli, P. Carvalho, A. F. Solmi, M.
Årstall
2021
Tidsskrift
World Psychiatry
Volum
20
Sider
244-275
Top-tier evidence on the safety/tolerability of 80 medications in children/adolescents with mental disorders has recently been reviewed in this jour-nal. To guide clinical practice, such data must be combined with evidence on efficacy and acceptability. Besides medications, psychosocial inter-ventions and brain stimulation techniques are treatment options for children/adolescents with mental disorders. For this umbrella review, we systematically searched network meta-analyses (NMAs) and meta-analyses (MAs) of randomized controlled trials (RCTs) evaluating 48 medications, 20 psychosocial interventions, and four brain stimulation techniques in children/adolescents with 52 different mental disorders or groups of mental disorders, reporting on 20 different efficacy/acceptability outcomes. Co-primary outcomes were disease-specific symptom reduction and all-cause discontinuation ("acceptability"). We included 14 NMAs and 90 MAs, reporting on 15 mental disorders or groups of mental disorders. Overall, 21 medications outperformed placebo regarding the co-primary outcomes, and three psychosocial interventions did so (while seven outperformed waiting list/no treatment). Based on the meta-analytic evidence, the most convincing efficacy profile emerged for amphetamines, methylphenidate and, to a smaller extent, behavioral therapy in attention-deficit/hyperactivity disorder; aripiprazole, risperidone and several psychosocial interventions in autism; risperidone and behavioral interventions in disruptive behavior disorders; several antipsychotics in schizophrenia spectrum disorders; fluoxetine, the combination of fluoxetine and cognitive behavioral therapy (CBT), and interpersonal therapy in depression; aripiprazole in mania; fluoxetine and group CBT in anxiety disorders; fluoxetine/selective serotonin reuptake inhibitors, CBT, and behavioral therapy with exposure and response prevention in obsessive-compulsive disorder; CBT in post-traumatic stress disorder; imipramine and alarm behavioral intervention in enuresis; behavioral therapy in encopresis; and family therapy in anorexia nervosa. Results from this umbrella review of interventions for mental disorders in children/adolescents provide evidence-based information for clinical decision making.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Bipolare lidelser

Selektiv mutisme

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Fobier

Stress

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

ADHD

Autismespekter

Spiseforstyrrelser

Andre problemer

Enkoprese/enurese

Tics og Tourettes

Seksuell risikoatferd

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Mindfulness

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Medikamentell behandling

Antidepressiva

Beroligende medisin

Stimulerende midler

Antipsykotisk medisin

20.60 Epilepsimedisin

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Aldersgruppe

Uklar aldersgruppe

Egenskaper

Oversikter over oversikter

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.