Effekter av og erfaringer med eksterne skolefokuserte tiltak for barn og unge som er plassert på barnevernsinstitusjon: En mixed-methods systematisk oversikt

Effekter av og erfaringer med eksterne skolefokuserte tiltak for barn og unge som er plassert på barnevernsinstitusjon: En mixed-methods systematisk oversikt

Authors
Ames, H. M. R. Muller, A. E. Jardim, P. S. J. Langøien, L. J.
Year
2021
Journal
Volume
Pages
Tom verdi

Oversett med Google Translate
-
Type of intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Topic

Development and Life Coping Skills

Social skills

School Performance

Minority/Marginalization

School Refusal

Intervention

Psychosocial Treatments

Residential Care

Age group

Adolescents (13-18 years)

Characteristics

Norwegian Institute of Public Health

More information
Looking for more information on this topic? Click on the links below to search PsykTestBarn and Håndboka