Effects of Physical Exercise Interventions on Stereotyped Motor Behaviours in Children with ASD: A Meta-Analysis

Effects of Physical Exercise Interventions on Stereotyped Motor Behaviours in Children with ASD: A Meta-Analysis

Forfattere
Teh, E. J. Vijayakumar, R. Tan, T. X. J. Yap, M. J.
Årstall
2021
Tidsskrift
Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
Sider
24
Studies have reported that physical exercise reduces maladaptive stereotyped motor behaviours (SMB) in children with ASD, but these intervention studies vary in design and outcome. The present systematic review and meta-analysis included 22 studies, involving 274 children with ASD, to quantify the effect of exercise on SMB and its potential moderators. Multi-level modelling revealed a large overall effect, Hedges' g = 1.16, with significant heterogeneity across participant, treatment, and study levels. Further, a more appropriate model using between-case estimation for within-subject effects to improve comparability between single-case and group-design studies, yielded a smaller but still significant effect, g = 0.51. Lastly, higher exercise intensity, but not age, exercise duration or settings, reliably predicted treatment effectiveness. Implications for clinical practice and research are discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.