Effects of Physical Education on Socializing and Communicating Among Children and Preadolescents with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis

Effects of Physical Education on Socializing and Communicating Among Children and Preadolescents with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis

Forfattere
Ojeda, A. H. Barahona-Fuentes, G. Ordenes, F. V. Tapia, M. M. Yeomans-Cabrera, M. M. Martinez-Libano, J.
Årstall
2023
Tidsskrift
Review Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
Sider
16
Physical education stimulates brain plasticity. However, the effect of physical education interventions on socialization and communication skills in children and preadolescents with autism spectrum disorder is unknown. To review and qualitatively describe studies published between 2012 and 2022 that intervened with physical education to generate changes in socialization and communication skills in children and preadolescents with autism spectrum disorder. The search was designed following the PRISMA (R) guidelines for systematic reviews and meta-analyses and performed in Web of Science, Scopus, and PubMed between 2012 and 2022. Fourteen studies were included in the systematic review and nine in the meta-analysis. Physical education was shown to be effective in increasing socialization and communication skills in children and preadolescents with autism spectrum disorder.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.