Effekt av universelle skolebaserte tiltak for å forebygge voldelig og aggressiv atferd

Effectiveness of universal school-based programs to prevent violent and aggressive behavior: a systematic review

Forfattere
Hahn, R. Fuqua-Whitley, D. Wethington, H. Lowy, J. Crosby, A. Fullilove, M. Johnson, R. Liberman, A. Moscicki, E. Price, L. Snyder, S. Tuma, F. Cory, S. Stone, G. Mukhopadhaya, K. Chattopadhyay, S. Dahlberg, L. Task Force on Community Preventive Services
Årstall
2007
Tidsskrift
American Journal of Preventive Medicine
Volum
33
Sider
S114-29
Universal, school-based programs, intended to prevent violent behavior, have been used at all grade levels from pre-kindergarten through high school. These programs may be targeted to schools in a high-risk area-defined by low socioeconomic status or high crime rate-and to selected grades as well. All children in those grades receive the programs in their own classrooms, not in special pull-out sessions. According to the criteria of the systematic review methods developed for the Guide to Community Preventive Services (Community Guide), there is strong evidence that universal, school-based programs decrease rates of violence among school-aged children and youth. Program effects were consistent at all grade levels. An independent, recently updated meta-analysis of school-based programs confirms and supplements the Community Guide findings.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.