Effekt av "De utrolige årene" for å redusere utagerende og styrke prososial atferd: Metaanalyse

Effectiveness of the Incredible Years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: A meta-analytic review

Forfattere
Menting, A. T. Orobio de Castro, B. Matthys, W.
Årstall
2013
Tidsskrift
Clinical Psychology Review
Volum
33
Sider
901-913
The present meta-analytic review examined effectiveness of the Incredible Years parent training (IYPT) regarding disruptive and prosocial child behavior, and aimed to explain variability in intervention outcomes. Fifty studies, in which an intervention group receiving the IYPT was compared to a comparison group immediately after intervention, were included in the analyses. Results showed that the IYPT is an effective intervention. Positive effects for distinct outcomes and distinct informants were found, including a mean effect size of d = .27 concerning disruptive child behavior across informants. For parental report, treatment studies were associated with larger effects (d = .50) than indicated (d = .20) and selective (d = .13) prevention studies. Furthermore, initial severity of child behavior revealed to be the strongest predictor of intervention effects, with larger effects for studies including more severe cases. Findings indicate that the IYPT is successful in improving child behavior in a diverse range of families, and that the parent program may be considered well-established. (PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved) (journal abstract).

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Atferdsforstyrrelser

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.