Effekt av psykososiale tiltak for barn og ungdom med komorbide problemer: Systematisk oversikt

Effectiveness of psychosocial intervention for children and adolescents with comorbid problems: a systematic review

Forfattere
Riosa, P. B. McArthur, B. A. Preyde, M.
Årstall
2011
Tidsskrift
Child and Adolescent Mental Health
Volum
16
Sider
177-185
Background: Comorbidity is common among child clinical samples. Reviews on effective intervention for comorbid problems are lacking. Method: Based on a literature search of three databases (PsycINFO, MEDLINE and ERIC), initial data analysis was carried out on 865 studies; of these, 10 randomised trials fully met study inclusion criteria and were subject to final analysis, with quality assessments and effect sizes calculated. Results: Overall, effect sizes for externalising (M = 1.12) and internalising (M = 1.09) outcomes were large. Effect sizes were large for family-based (M = 1.80) compared to individual (M = 0.78) and group-based (M = 0.54) interventions. Studies with homotypic comorbidity (M = 1.18) displayed larger treatment effect sizes than ones with heterotypic comorbidity (M = 0.54). Conclusions: While the overall quality ratings of the reviewed studies varied from mediocre to good, with a variety of measures used across studies to assess the same outcomes, findings suggest that current interventions are effective for reducing internalising and externalising problems in children with comorbidity. More substantive evidence for the beneficial effects of psychosocial interventions for children with comorbid problems may arise as more robust studies, which more explicitly address and describe comorbidity, become available.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Andre problemer

Komorbiditet (psykiske lidelser)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.