Effekt av musikkterapi som lindring av kreftpasienters angst, depresjon, smerte og tretthet: Metaanalyse

Effectiveness of music intervention in ameliorating cancer patients' anxiety, depression, pain, and fatigue: a meta-analysis

Forfattere
Tsai, H. F. Chen, Y. R. Chung, M. H. Liao, Y. M. Chi, M. J. Chang, C. C. Chou, K. R.
Årstall
2014
Tidsskrift
Cancer Nursing
Volum
37
Sider
E35-50
BACKGROUND: This is the first study to use meta-analysis as a scientific technique to provide an integrated analysis of the effectiveness of music intervention in cancer patients. OBJECTIVES: The purpose of this study was, using the meta-analysis method, to present a summary of existing research and explore the effectiveness of music intervention in ameliorating anxiety, depression, pain, and fatigue in cancer patients. METHODS: The present study collected quantitative study designs sought of music intervention for cancer patients published from 2002 to 2012. These studies were then cross-referenced using Medical Subject Headings for topics on music intervention and cancer patients. Outcome indicators were anxiety, depression, pain, and fatigue. The quality of the studies was evaluated using Cochrane Collaboration Guidelines. The effect size on outcome indicators used the formula devised by Hedges and Olkin (1985). RESULTS: Results showed that music interventions were significantly effective in ameliorating anxiety (g = -0.553), depression (g = -0.510), pain (g = -0.656), and fatigue (g = -0.422) in cancer patients. Subgroup analyses revealed that age and who selected the music were major factors influencing the effect size on anxiety reduction. CONCLUSIONS: Music interventions significantly ameliorate anxiety, depression, pain, and fatigue in cancer patients, especially adults. Music interventions were more effective in adults than in children or adolescents and more effective when patients, rather than researchers, chose the music. IMPLICATIONS FOR PRACTICE: Our findings provide important information for future music-intervention planners to improve the design and processes that will benefit patients in such programs.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Somatisk sykdom (inkl. smertetilstander)

Tiltak

Alternativ behandling

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.