Effectiveness of executive functioning training among heterogeneous adolescent samples: A systematic review

Effectiveness of executive functioning training among heterogeneous adolescent samples: A systematic review

Forfattere
Shepard, E. Sweeney, C. Thompson, L. Jacobs, S. Grimm, J. Weyandt, L. L.
Årstall
2022
Tidsskrift
Applied Neuropsychology-Child
Volum
Sider
17
The aim of the present systematic review was to discuss the reported efficacy of executive functioning training techniques among adolescents. A systematic review of the literature was conducted to retrieve and consolidate findings from articles evaluating executive functioning training techniques among adolescents. A total of 26 articles were located that examined the role of executive functioning training techniques among adolescents (age 10-19 years). Articles retrieved enabled comparison across psychiatric and medical diagnoses including attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism spectrum disorder (ASD), as well as adolescents with physical health concerns. Results revealed that among typically developing adolescents, executive functioning training was non-significant or yielded small effect size improvements in executive functioning as measured by behavioral and neuroimaging tasks among 62.5% of studies reviewed. In contrast, in those with medical conditions, ASD, ADHD, and conduct disorder, all but two studies reviewed yielded a medium to large effect size, supporting the effectiveness of EF training. Future research is needed to identify the long-term efficacy of these treatments, as well as their generalizability to real-world conditions.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Atferdsforstyrrelser

ADHD

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.