Developmental social pragmatic interventions for preschoolers with autism spectrum disorder: A systematic review

Developmental social pragmatic interventions for preschoolers with autism spectrum disorder: A systematic review

Forfattere
Binns, Amanda V. Cardy, Janis Oram
Årstall
2019
Tidsskrift
Autism & Developmental Language Impairments Vol 4 2019, ArtID 2396941518824497
Volum
4
Sider
Developmental social pragmatic interventions are one treatment option for supporting the social communication and language skills of preschool children with autism spectrum disorder. Our first aim was to differentiate interventions using a developmental social pragmatic model from other developmental or naturalistic behavioral approaches. We applied explicit criteria outlining core features of developmental social pragmatic interventions to identify programs that use these core features.We then systematically reviewed studies examining the impact of developmental social pragmatic interventions in supporting (a) foundational social communication and language skills of preschool children with autism spectrum disorder and (b) caregiver interaction style. Additionally, we reviewed results exploring mediators and potential factors influencing children's response to developmental social pragmatic interventions. (PsycINFO Database Record (c) 2020 APA, all rights reserved)

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.