Effekt av veiledning for unge med opposisjonell atferd: en metaanalyse

Counseling Outcomes for Youth With Oppositional Behavior: A Meta-Analysis

Forfattere
Erford, B. T. Paul, L. E. Oncken, C. Kress, V. E. Erford, M. R.
Årstall
2014
Tidsskrift
Journal of Counseling and Development
Volum
92
Sider
13-24
This meta-analysis of clinical trials explored the effectiveness of treatments targeted at changing oppositional behavior. The meta-analysis included 31 peer-reviewed treatment studies with school-age youth ages 6-17 years identified as having oppositional defiant disorder. Results were synthesized using a random effects model for mean difference and mean gain effect size estimates. Findings suggest that counseling/psychotherapy is effective in treating oppositional behavior in school-age youth at termination, but the long-term efficacy of such treatment is less stable.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Atferdsforstyrrelser

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.