Kognitiv atferdsterapi for små barn med tvangslidelse

Cognitive behavioral treatment for young children with obsessive-compulsive disorder

Forfattere
Freeman, J. B. Choate-Summers, M. L. Moore, P. S. Garcia, A. M. Sapyta, J. J. Leonard, H. L. Franklin, M. E.
Årstall
2007
Tidsskrift
Biological Psychiatry
Volum
61
Sider
337-43
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a distressing and functionally impairing disorder that can emerge as early as age 4. Cognitive behavior therapy (CBT) for OCD in youth shows great promise for amelioration of symptoms and associated functional impairment. However, the empirical evidence base for the efficacy of CBT in youth has some significant limitations, particularly as related to treating the very young child with OCD. This report includes a quantitative review of existing child CBT studies to evaluate evidence for the efficacy of CBT for OCD. It identifies gaps in the literature that, when addressed, would enhance the understanding of effective treatment in pediatric OCD. Finally, it presents a proposed research agenda for addressing the unique concerns of the young child with OCD.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.