Utfall hos barn og foreldre etter foreldrerettede tiltak for å bedre emosjonelle problemer og atferdsproblemer hos barn med autisme: Systematisk oversikt og metaanalyse

Child and parent outcomes following parent interventions for child emotional and behavioral problems in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis

Forfattere
Tarver, J. Palmer, M. Webb, S. Scott, S. Slonims, V. Simonoff, E. Charman, T.
Årstall
2019
Tidsskrift
Autism
Volum
Sider
1362361319830042
There is growing interest in the development of behavioral parent interventions targeting emotional and behavioral problems in children with autism spectrum disorders. Such interventions have potential to improve a number of child and parental well-being outcomes beyond disruptive child behavior. This systematic review and meta-analysis assesses evidence for the efficacy of behavioral parent interventions for disruptive and hyperactive child behavior in autism spectrum disorders, as well as parenting efficacy and stress. A total of 11 articles from nine randomized controlled trials were included. Sufficient data were available to calculate standardized mean difference and show favorable effects of behavioral parent interventions on parent-reported measures of child disruptive behavior (standardized mean difference = 0.67), hyperactivity (standardized mean difference = 0.31) and parent stress (standardized mean difference = 0.37); effects on parent efficacy are less clear (standardized mean difference = 0.39, p = 0.17). There were insufficient data to explore intervention effects on internalizing behavior in autism spectrum disorders, parenting behaviors, or observational and teacher-reported outcomes, providing important avenues for future research. This review adds to growing evidence of the efficacy of behavioral parent interventions for child behavior and parental well-being in autism spectrum disorders (Prospero: CRD42016033979).

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Autismespekter

Foreldreferdigheter

Foreldrestress

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.