Atferdstiltak mot stamming hos barn og unge: Systematisk oversikt og metaanalyse

Behavioral Stuttering Interventions for Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

Forfattere
Nye, C, Vanryckeghem, M. Schwartz, J. B. Herder, C. Turner, H. M. Howard, C.
Årstall
2013
Tidsskrift
Journal of Speech Language and Hearing Research
Volum
56
Sider
921-932
Purpose: To evaluate the effectiveness of behavioral interventions designed to treat stuttering in children. Method: Studies were included for review if (a) the treatment was a behavioral intervention, (b) participants were between 2 and 18 years old, (c) the design was an experimental or quasi-experimental group design, and (d) the reported outcome measure assessed stuttering. An electronic search of 8 databases yielded a total of 9 studies, representing 327 treated participants across 7 different intervention types. Data were extracted for participant, treatment, and outcome characteristics as well as for methodological quality. Results: An analysis of the treatment effects yielded significant positive effects approaching 1 SD when compared with a nontreatment control group. No significant differences emerged for studies comparing 2 different treatments. Conclusion: Conclusions drawn from the extant research suggest that data to support the efficacy of behavioral intervention in children exists for a limited number of intervention strategies, based on a meager number of methodologically acceptable studies.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.