Australske skolebaserte tiltak for tidlig intervensjon og forebygging av angst og depresjon: Systematisk oversikt

Australian school-based prevention and early intervention programs for anxiety and depression: a systematic review

Forfattere
Neil, A. L. Christensen, H.
Årstall
2007
Tidsskrift
Medical Journal of Australia
Volum
186
Sider
305-308
Objective: To establish the nature and efficacy of Australian school-based prevention and early intervention programs for anxiety and depression. Data sources: Cochrane, Psychlnfo and PubMed databases, and the Primary Mental Health Care Australian Resource Centre database, were searched in June 2006. Additional materials were obtained from program websites, reference lists and authors. Study selection: Programs that were developed in Australia or trialled in Australia and addressed anxiety, depression, or resilience were included. Data synthesis: 24 efficacy or effectiveness trials of 9 intervention programs were identified. Most were based on cognitive behaviour therapy, interpersonal therapy or psychoeducation. Six were universal interventions, two were indicated programs and one was a treatment program. Most were associated with short-term improvements or symptom reduction at follow-up. Conclusions: A number of schools programs produce positive outcomes. However, even well established programs require further, evaluation to establish readiness for broad dissemination as outlined. in the standards of the Society for Prevention Research.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.