Systematisk oversikt over skolebaserte, gruppebetingete tiltak for elever med utfordrende atferd

A systematic evidence review of school-based group contingency interventions for students with challenging behavior

Forfattere
Maggin, D. M. Johnson, A. H. Chafouleas, S. M. Ruberto, L. M. Berggren, M.
Årstall
2012
Tidsskrift
Journal of School Psychology
Volum
50
Sider
625-654
The purpose of this review was to synthesize the research underlying group contingency interventions to determine whether there is sufficient evidence to support their use for managing the classroom behavior of students with behavioral difficulties. An application of the What Works Clearinghouse (WWC) procedures for evaluating single-subject research revealed that the research investigating group contingencies demonstrated sufficient rigor, evidence, and replication to label the intervention as evidence-based. These findings were further supported across five quantitative indices of treatment effect. The results associated with the application of the WWC procedures and quantitative evaluations were supplemented with additional systematic coding of methodological features and study characteristics to evaluate the populations and conditions under which the effects of the group contingency best generalize. Findings associated with this coding revealed that the lack of detailed reporting across studies limited our ability to determine for whom and under what conditions group contingencies are best suited. (C) 2012 Society for the Study of School Psychology. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Tiltak

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.