En oversikt over effekten av "Picture Exchange Communication System" (billedkommunikasjon)

A Review of the Efficacy of the Picture Exchange Communication System Intervention

Forfattere
Preston, D. Carter, M.
Årstall
2009
Tidsskrift
Journal of Autism and Developmental Disorders
Volum
39
Sider
1471-1486
The Picture Exchange Communication System (PECS) is a communication program that has become widely used, especially with children with autism. This paper reports the results of a review of the empirical literature on PECS. A descriptive review is provided of the 27 studies identified, which included randomized controlled trials (RCTs), other group designs and single subject studies. For 10 appropriate single subject designs the percentage of nonoverlapping data (PND) and percentage exceeding median (PEM) metrics were examined. While there are few RCTs, on balance, available research provides preliminary evidence that PECS is readily learned by most participants and provides a means of communication for individuals with little or no functional speech. Very limited data suggest some positive effect on both social-communicative and challenging behaviors, while effects on speech development remain unclear. Directions for future research are discussed including the priority need for further well-conducted RCTs.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.