Oversikt over teknologibaserte tiltak for ungdom og familie

A Review of Technology-Based Youth and Family-Focused Interventions

Forfattere
MacDonell, K. W. Prinz, R. J.
Årstall
2017
Tidsskrift
Volum
20
Sider
185-200
In the past 10 years, mental and behavioral health has seen a proliferation of technology-based interventions in the form of online and other computer-delivered programs. This paper focuses on technology-based treatment and preventive interventions aimed at benefitting children and adolescents via either involving the parents and families, or only the youth. The review considered only technology-based interventions that had at least one published study with a randomized controlled trial design. Questions being addressed included: (1) What are the technology-based interventions in the mental/behavioral health area that have been systematically evaluated in published studies? (2) What are the common and unique characteristics of these interventions and their application with respect to sample characteristics, target problems, and technology characteristics (platforms, structures, elements, and communication formats)? and (3) Which intervention approaches and strategies have accrued the greatest evidence? The review identified 30 technology-based psychosocial interventions for children and families, 19 of which were parent or family-focused (32 studies) and 11 of which were youth-focused (in 13 studies). For the parent/family-focused interventions, greatest promise was found in those that addressed either youth behavioral problems or depressive/anxious symptoms, as well as more general bolstering of parenting efficacy. The youth-focused interventions showed some promise in reducing depressive/anxious symptoms. Advantages and disadvantages of the technology-based approaches were considered, and areas for future research and development were discussed.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Rus og spilling

Illegale rusmidler

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Familieterapi

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Aldersgruppe

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.