Nytt rammeverk for systematiske oversikter: brukt i "Social skills" tiltak for førskolebarn med autismespekterlidelse

A New Framework for Systematic Reviews: Application to Social Skills Interventions for Preschoolers With Autism

Forfattere
Goldstein, H. Lackey, K. C. Schneider, N. J. B.
Årstall
2014
Tidsskrift
Exceptional Children
Volum
80
Sider
262-286
This review presents a novel framework for evaluating evidence based on a set of parallel criteria that can be applied to both group and single-subject experimental design (SSED) studies. The authors illustrate use of this evaluation system in a systematic review of 67 articles investigating social skills interventions for preschoolers with autism spectrum disorder. Results characterize the types of treatments and research designs, the quality of studies, and effect sizes. In contrast to prior reports, this review revealed strong evidence of treatment efficacy, with group designs receiving lower ratings than SSED studies. Because this framework provides a comprehensive and transparent approach to judging the quality of studies individually and collectively, it holds promise for improving methods for identibing and implementing evidence-based practices.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.