Effekt av sosio-emosjonelle læringsprogrammer på utvikling hos barn og ungdom: Metaanalyse

A meta-analytic study investigating the efficiency of socio-emotional learning programs on the development of children and adolescents

Forfattere
Boncu, A. Costea, I. Minulescu, M.
Årstall
2017
Tidsskrift
Volum
19
Sider
35-41
The aim of the present study was to investigate the impact of Social Emotional Learning (SEL) programs on different youth behavioral outcomes. The previous meta-analysis on school-based SEL programs reported a small but significant effect of SEL on the emotional and behavioral outcomes. We found 33 articles with 37 studies, with 32 742 subjects, comparing an intervention with a control group to assess the effect of SEL program. Results have shown a statistically significant effect size for programs delivering SEL (g = .31). Significant effect sizes were reported for specific outcomes involved in the analysis. Concluding, our meta-analysis supports the previous findings from the scientific literature regarding the impact of SEL programs. Practical implications are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved)

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Utagerende/utfordrende atferd (uro, bråk)

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.