Metaanalytisk oversikt over forebyggingsprogrammer for depresjon hos barn og unge: faktorer som predikerer omfanget av intervensjonseffekter

A meta-analytic review of depression prevention programs for children and adolescents: factors that predict magnitude of intervention effects

Forfattere
Stice, E. Shaw, H. Bohon, C. Marti, C. N. Rohde, P.
Årstall
2009
Tidsskrift
Journal of Consulting and Clinical Psychology
Volum
77
Sider
486-503
In this meta-analytic review, the authors summarized the effects of depression prevention programs for youth as well as investigated participant, intervention, provider, and research design features associated with larger effects. They identified 47 trials that evaluated 32 prevention programs, producing 60 intervention effect sizes. The average effect for depressive symptoms from pre-to-posttreatment (r = .15) and pretreatment to-follow-up (r = .11) were small, but 13 (41%) prevention programs produced significant reductions in depressive symptoms and 4 (13%) produced significant reductions in risk for future depressive disorder onset relative to control groups. Larger effects emerged for programs targeting high-risk individuals, samples with more females, samples with older adolescents, programs with a shorter duration and with homework assignments, and programs delivered by professional interventionists. Intervention content (e.g., a focus on problem-solving training or reducing negative cognitions) and design features (e.g., use of random assignment and structured interviews) were unrelated to effect sizes. Results suggest that depression prevention efforts produce a higher yield if they incorporate factors associated with larger intervention effects (e.g., selective programs with a shorter duration that include homework). Copyright 2009 APA

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Tema

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Aldersgruppe

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse.