Foreldrepraksis og barnas psykososiale utfall i traumeinformerte foreldreintervensjoner etter voldseksponering: Metaanalyse

A Meta-Analysis of Parenting Practices and Child Psychosocial Outcomes in Trauma-Informed Parenting Interventions after Violence Exposure

Forfattere
Lindstrom Johnson, S. Elam, K. Rogers, A. A. Hilley, C.
Årstall
2018
Tidsskrift
Prevention Science
Volum
22
Sider
22
Over half of all youth are exposed to violence, which a growing body of literature suggests is associated with a broad range of negative developmental outcomes over the life course. However, best practices for supporting parenting are not widely applied to parents with children exposed to violence-related trauma. This meta-analyses seeks to synthesize the literature base of trauma-informed parenting interventions to better understand their potential impact on parenting and child outcomes. Specifically, 21 trauma-informed parenting interventions were identified that quantitatively assessed intervention effects on parenting and child outcomes. Six meta-analyses were conducted to assess intervention effects on (1) positive parenting practices, (2) negative parenting practices, (3) parenting stress, (4) children's internalizing problems, (5) children's externalizing problems, and (6) trauma symptoms, respectively. Moderate to large effect sizes were found for positive parenting practices (d = 0.62) as well as child internalizing problems, externalizing problems, and trauma symptoms (d = 0.48-0.59). Validity tests indicated robust findings for positive parenting and for all child outcomes. Additional moderator analyses support the importance of informed intervention design, showing differential findings by trauma type as well as by duration of the intervention. These findings indicate the value of evidence-based parenting interventions for violence-related trauma and support models of trauma-informed care that situate treatment in the broader social context, particularly the family. Results are discussed with respect to which parenting practices hold the most promise for supporting children exposed to violence-related trauma.

Oversett med Google Translate
-
Tiltaksnivå

Behandling og hjelpetiltak

Tema

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Tiltak

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Aldersgruppe

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mer informasjon
Leter du etter mer informasjon om temaet? Trykk på lenkene nedenfor for å søke i PsykTestBarn og Håndboka for barn og unges psykiske helse.