Search for systematic reviews

Please contact us at insum@r-bup.no if you have any questions

Type of intervention

Topic

Intervention

Age group

Characteristics

Showing 121–140 of 1699 results

Year

First author

Norwegian title

English title

Journal

Årstall: 2009

Førsteforfatter: Roke, Y. van Harten, P. N. Boot, A. M. Buitelaar, J. K.

Norsk tittel: Antipsykotiske legemidler hos barn og ungdom: en deskriptiv oversikt over effekt på prolaktinnivå og relaterte bivirkninger

Engelsk tittel: Antipsychotic medication in children and adolescents: a descriptive review of the effects on prolactin level and associated side effects

Tidsskrift: Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology

Treatment and Child Welfare Interventions

Side Effects

Antipsychotics

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Årstall: 2013

Førsteforfatter: Sarkar, S. Grover, S.

Norsk tittel: Antipsykotika for barn og unge med schizofreni: Systematisk oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: Antipsychotics in children and adolescents with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: Indian Journal of Pharmacology

Treatment and Child Welfare Interventions

Psychosis

Antipsychotics

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2006

Førsteforfatter: Armenteros, J. L. Davies, M.

Norsk tittel: Antipsykotika tidlig i sykdomsforløpet hos personer med schizofreni

Engelsk tittel: Antipsychotics in early onset Schizophrenia: Systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: European Child and Adolescent Psychiatry

Treatment and Child Welfare Interventions

Psychosis

Antipsychotics

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2018

Førsteforfatter: Mahdi, A. Dembinsky, M. Bristow, K. Slade, P.

Norsk tittel: Tilnærminger til forebygging av postnatal depresjon og angst - en gjennomgang av litteraturen

Engelsk tittel: Approaches to the prevention of postnatal depression and anxiety - a review of the literature

Tidsskrift: Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Postpartum Depression

Pregnancy

Interventions for Pregnant Women and Postpartum Women

Infants and Toddlers (0-2 years)

Årstall: 2004

Førsteforfatter: Bridle, C. Palmer, S. Bagnall, A. M. Darba, J. Duffy, S. Sculpher, M. Riemsma, R.

Årstall: 2014

Førsteforfatter: Stevanovic, D. Tadic, I. Knez, R.

Norsk tittel: Har antidepressiva effekt på barn og unges livskvalitet? Systematisk oversikt

Engelsk tittel: Are antidepressants effective in quality of life improvement among children and adolescents? A systematic review

Tidsskrift: Cns Spectrums

Treatment and Child Welfare Interventions

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Quality of Life

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Antidepressants

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Age not specified

Årstall: 2013

Førsteforfatter: Czerniak, S. M. Sikoglu, E. M. King, J. A. Kennedy, D. N. Mick, E. Frazier, J. Moore, C. M.

Årstall: 2018

Førsteforfatter: Gaffney, H. Farrington, D. P. Espelage, D. L. Ttofi, M. M.

Norsk tittel: Er Internett-intervensjon og forebyggingsprogrammer effektive? Systematisk oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: Are cyberbullying intervention and prevention programs effective? A systematic and meta-analytical review

Tidsskrift: Aggression and Violent Behavior.

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Bullying

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2018

Førsteforfatter: Vahedi, Z. Sibalis, A. Sutherland, J. E.

Årstall: 2015

Førsteforfatter: Roy, A. Roy, M. Deb, S. Unwin, G. Roy, A.

Norsk tittel: Er opioidantagonister effektive i å dempe kjernesymptomene på autismespekterlidelser hos barn: Systematisk oversikt

Engelsk tittel: Are opioid antagonists effective in attenuating the core symptoms of autism spectrum conditions in children: a systematic review

Tidsskrift: Journal of Intellectual Disability Research

Treatment and Child Welfare Interventions

Autism Spectrum Disorder

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2014

Førsteforfatter: Evans, T. Whittingham, K. Sanders, M. Colditz, P. Boyd, R. N.

Norsk tittel: Forbedrer foreldreveiledning forholdet mellom mødre og deres for tidlig fødte barn?

Engelsk tittel: Are parenting interventions effective in improving the relationship between mothers and their preterm infants?

Tidsskrift: Infant Behavior & Development

Early Intervention

Interaction

Attachment

Preterm Birth

Parent Guidance / Therapy

Interventions for Pregnant Women and Postpartum Women

Infants and Toddlers (0-2 years)

Årstall: 2018

Førsteforfatter: Weisz, J. R. Kuppens, S. Ng, M. Y. Vaughn-Coaxum, R. A. Ugueto, A. M. Eckshtain, D. Corteselli, K. A.

Norsk tittel: Are Psychotherapies for Young People Growing Stronger? Tracking Trends Over Time for Youth Anxiety, Depression, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Conduct Problems

Engelsk tittel: Are Psychotherapies for Young People Growing Stronger? Tracking Trends Over Time for Youth Anxiety, Depression, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, and Conduct Problems

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

ADHD

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Psychodynamic/Interpersonal Therapy

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2014

Førsteforfatter: Tarver, J. Daley, D. Lockwood, J. Sayal, K.

Norsk tittel: Er foreldreveiledning gitt som selvhjelpstiltak tilstrekkelig for å redusere eksternaliserende atferdsproblemer hos barn? Systematisk oversikt og metaanalyse

Engelsk tittel: Are self-directed parenting interventions sufficient for externalising behaviour problems in childhood? A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift: European Child & Adolescent Psychiatry

Early Intervention

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Parent Guidance / Therapy

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Age not specified

Årstall: 2015

Førsteforfatter: Ferreira-Vorkapic, C. Feitoza, J. M. Marchioro, M. Simoes, J. Kozasa, E. Telles, S.

Norsk tittel: Er det fordeler ved å undervise i yoga på skolen? En systematisk oversikt over randomiserte yoga-baserte tiltak

Engelsk tittel: Are There Benefits from Teaching Yoga at Schools? A Systematic Review of Randomized Control Trials of Yoga-Based Interventions

Tidsskrift: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Preventive- and Promotive Health Interventions

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Stress

School/Preschoolbased Interventions

Physical Activity

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2003

Førsteforfatter: Skara, S. Sussman, S.

Norsk tittel: En oversikt over 25 langsiktige tiltak for forebygging av røyking og narkotikabruk blant ungdom

Engelsk tittel: A review of 25 long-term adolescent tobacco and other drug use prevention program evaluations

Tidsskrift: Preventive Medicine

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Tobacco

Alcohol

Illegal Drugs

School/Preschoolbased Interventions

Community-Based Interventions / Local Area

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2012

Førsteforfatter: Brausch, A. M. Girresch, S. K.

Norsk tittel: En oversikt over empiriske behandlingsstudier for ungdom med ikke-suicidal selvskading

Engelsk tittel: A review of empirical treatment studies for adolescents non suicidal self-injury

Tidsskrift: Journal of Cognitive Psychotherapy

Treatment and Child Welfare Interventions

Self-harm/Suicide

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2010

Førsteforfatter: Leff, S. S. Waasdorp, T. E. Crick, N. R.

Norsk tittel: Oversikt over eksisterende tiltak mot relasjonell aggresjon: Styrker, svakheter og retning

Engelsk tittel: A review of existing relational aggression programs: Strengths, limitations, and future directions

Tidsskrift: School Psychology Review

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Antisocial Behaviors

School/Preschoolbased Interventions

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2013

Førsteforfatter: Petrenko, C. L.

Norsk tittel: Tiltak for å forebygge og behandle atferdsproblemer hos små barn med utviklingshemming

Engelsk tittel: A review of intervention programs to prevent and treat behavioral problems in young children with developmental disabilities

Tidsskrift: Journal of Developmental and Physical Disabilities

Early Intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Mental/Physical Impairment

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Årstall: 2005

Førsteforfatter: Mooney, P. Ryan, J. B. Uhing, B. M. Reid, R. Epstein, M. H.

Norsk tittel: Selvreguleringstiltak for akademiske utfall hos elever med følelsesmessige lidelser og atferdsforstyrrelser

Engelsk tittel: A Review of Self-Management Interventions Targeting Academic Outcomes for Students with Emotional and Behavioral Disorders

Tidsskrift: Journal of Behavioral Education

Treatment and Child Welfare Interventions

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Depression and Depressed Mood

School Performance

School/Preschoolbased Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: MacDonell, K. W. Prinz, R. J.

Norsk tittel: Oversikt over teknologibaserte tiltak for ungdom og familie

Engelsk tittel: A Review of Technology-Based Youth and Family-Focused Interventions

Tidsskrift:

Early Intervention

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Trauma/ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD)

Social skills

Illegal Drugs

Family Therapy

Parent Guidance / Therapy

E-health interventions

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)