Search for systematic reviews

Please contact us at insum@r-bup.no if you have any questions

Type of intervention

Topic

Intervention

Age group

Characteristics

Showing 101–120 of 2506 results

Year

First author

Norwegian title

English title

Journal

Årstall: 2020

Førsteforfatter: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Norsk tittel: Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Engelsk tittel: Insatser i öppenvård för att förebygga ungdomars återfall i brott. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska, sociala och etiska aspekter.

Tidsskrift:

Early Intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Antisocial Behaviors

Family Therapy

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Counseling/Support

Network Interventions

Adolescents (13-18 years)

Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

Årstall: 2016

Førsteforfatter: Kim, J. Stegemann, T.

Norsk tittel: Musikklytting for barn og ungdom mottar helsetjenester: Systematisk oversikt

Engelsk tittel: Music listening for children and adolescents in health care contexts: A systematic review

Tidsskrift:

Early Intervention

Anxiety and Anxiousness

Stress

Medical Procedures

Music/Art and Expression Therapy

Relaxation Interventions

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Stoll, S. V. E. Crawley, E. Richards, V. Lal, N. Brigden, A. Loades, M. E.

Norsk tittel: "Hvilke behandlinger virker på barn med kronisk utmattelsessyndrom/ myalgic encephalomyelitis (CFS/ME)? : Systematisk oversikt "

Engelsk tittel: What treatments work for anxiety in children with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME)? Systematic review

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Anxiety and Anxiousness

Myalgic Encephalopathy (ME) / Fatique

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Habilitation/Rehabilitation

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2021

Førsteforfatter: Jardim, Patricia Sofia JacobsenBorge, T. C. Johansen, T. B.

Norsk tittel: Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose:en systematisk oversikt

Engelsk tittel: Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose:en systematisk oversikt

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Psychosis

Antipsychotics

Adolescents (13-18 years)

Norwegian Institute of Public Health

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Lytle, S. McVoy, M. Sajatovic, M.

Norsk tittel: Langtidsvirkende injeksjoner av antipsykotika hos barn og ungdom

Engelsk tittel: Long-acting injectable antipsychotics in children and adolescents

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Bipolar Disorders

Psychosis

Antipsychotics

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Pistone, I. Beckman, U. Eriksson, E. Lagerlof, H. Sager, M.

Norsk tittel: The effects of educational interventions on suicide: A systematic review and meta-analysis

Engelsk tittel: The effects of educational interventions on suicide: A systematic review and meta-analysis

Tidsskrift:

Preventive- and Promotive Health Interventions

Self-harm/Suicide

School/Preschoolbased Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: French, L. Kennedy, E. M. M.

Norsk tittel: Research Review: Early intervention for infants and young children with, or at-risk of, autism spectrum disorder: a systematic review

Engelsk tittel: Research Review: Early intervention for infants and young children with, or at-risk of, autism spectrum disorder: a systematic review

Tidsskrift:

Early Intervention

Treatment and Child Welfare Interventions

Autism Spectrum Disorder

Parent Guidance / Therapy

Habilitation/Rehabilitation

Infants and Toddlers (0-2 years)

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: De La Rue, L. Polanin, J. R. Espelage, D. L. Pigott, T. D.

Norsk tittel: Skolebaserte tiltak rettet mot å forhindre eller redusere vold hos ungdomskjærester: Metaanalyse

Engelsk tittel: A meta-analysis of school-based interventions aimed to prevent or reduce violence in teen dating relationships

Tidsskrift:

Preventive- and Promotive Health Interventions

Early Intervention

Antisocial Behaviors

School/Preschoolbased Interventions

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Balia, C. Carucci, S. Coghill, D. Zuddas, A.

Norsk tittel: Medisinsk behandling av aggresjon hos barn og ungdom med atferdsforstyrrelse

Engelsk tittel: The pharmacological treatment of aggression in children and adolescents with conduct disorder. Do callous-unemotional traits modulate the efficacy of medication?

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Antisocial Behaviors

Behavioral Disorders

Antidepressants

Antipsychotics

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2015

Førsteforfatter: Sotiriadis, A. Tsiami, A. Papatheodorou, S. Baschat, A. A. Sarafidis, K. Makrydimas, G.

Årstall: 2018

Førsteforfatter: Geipel, J. Koenig, J. Hillecke, T. K. Resch, F. Kaess, M.

Norsk tittel: Musikkbaserte tiltak for å redusere internaliserende symptomer hos barn og unge: Metaanalyse

Engelsk tittel: Music-based interventions to reduce internalizing symptoms in children and adolescents: A meta-analysis

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Music/Art and Expression Therapy

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Buchanan-Pascall, S. Gray, K. M. Gordon, M. Melvin, G. A.

Norsk tittel: Systematic Review and Meta-analysis of Parent Group Interventions for Primary School Children Aged 4-12 Years with Externalizing and/or Internalizing Problems

Engelsk tittel: Systematic Review and Meta-analysis of Parent Group Interventions for Primary School Children Aged 4-12 Years with Externalizing and/or Internalizing Problems

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Externalizing Behaviors / Challenging Behaviors

Antisocial Behaviors

Behavioral Disorders

Depression and Depressed Mood

Anxiety and Anxiousness

Phobias

ADHD

Parent Guidance / Therapy

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Group Interventions

Preschool Aged Children (3-5 years)

School Aged Children (6-12 years)

Årstall: 2021

Førsteforfatter: Hestevik, Christine Hillestad Muller, Ashley Elizabeth Forsetlund, Louise

Norsk tittel: Behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner: en systematisk oversikt

Engelsk tittel: Behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner: en systematisk oversikt

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Sexual Risk Behaviors

Network Interventions

Adolescents (13-18 years)

Norwegian Institute of Public Health

Årstall: 2019

Førsteforfatter: Khan, S. Down, J. Aouira, N. Bor, W. Haywood, A. Littlewood, R. Heussler, H. McDermott, B.

Norsk tittel: Medikamentell behandling av atferdsforstyrrelser hos ungdom og barn

Engelsk tittel: Current pharmacotherapy options for conduct disorders in adolescents and children

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Behavioral Disorders

Antidepressants

Stimulants

School Aged Children (6-12 years)

Adolescents (13-18 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Maneeton, B. Putthisri, S. Maneeton, N. Woottiluk, P. Suttajit, S. Charnsil, C. Srisurapanont, M.

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Pu, J. Zhou, X. Liu, L. Zhang, Y. Yang, L. Yuan, S. Zhang, H. Han, Y. Zou, D. Xie, P.

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Ooi, Y. P. Weng, S. J. Kossowsky, J. Gerger, H. Sung, M.

Årstall: 2012

Førsteforfatter: Skorka, A. Gieruszczak-Bialek, D. Piescik, M. Szajewska, H.

Norsk tittel: Effekt av prenatal og / eller postnatal (mors og / eller barns) folsyretilskudd på barns mentale utvikling

Engelsk tittel: Effects of prenatal and/or postnatal (maternal and/or child) folic acid supplementation on the mental performance of children

Tidsskrift:

Preventive- and Promotive Health Interventions

Cognition

Pregnancy

Interventions for Pregnant Women and Postpartum Women

Nutritional Supplements and Nutrition

Infants and Toddlers (0-2 years)

Årstall: 2017

Førsteforfatter: Bailey, A. P. Hetrick, S. E. Rosenbaum, S. Purcell, R. Parker, A. G.

Årstall: 2019

Førsteforfatter: DeCou, C. R. Comtois, K. A. Landes, S. J.

Norsk tittel: Dialektisk atferdsterapi er effektiv i behandling av selvmordsatferd: Metaanalyse

Engelsk tittel: Dialectical Behavior Therapy Is Effective for the Treatment of Suicidal Behavior: A Meta-Analysis

Tidsskrift:

Treatment and Child Welfare Interventions

Self-harm/Suicide

Cognitive Behavioral Therapy, Behavioral Therapy and Cognitive Therapy

Adolescents (13-18 years)