Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: Dec 02. 2022

Effectiveness of Parent-Related Interventions on Cyberbullying Among Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Minoriteter/marginalisering

Mobbing

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: Dec 16. 2022

Meta-analysis: The Effectiveness of Youth Psychotherapy Interventions in Low- and Middle-Income Countries

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Family‐centred interventions for Indigenous early childhood well‐being by primary healthcare services

Tidlig innsats

Cochrane-oversikter

Minoriteter/marginalisering

Etniske minoriteter

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Mest lest