Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2022

School-based Mental Health Interventions Targeting Depression or Anxiety: A Meta-analysis of Rigorous Randomized Controlled Trials for School-aged Children and Adolescents

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Managing Autism Spectrum Disorder in the Face of Pandemic Using Internet-Based Parent-Mediated Interventions: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: 2022

The significance of cognitive-behavioral therapy on suicide: An umbrella review of systematic reviews and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Selvskading/selvmord

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Mest lest