Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2024

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Mestringskurs for ungdom (DU) (3. utg.)

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2024

Strategies to Prevent Violence Against Children in the Home: A Systematic Review of Reviews

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Oversikter over oversikter

Foreldreferdigheter

Omsorgssvikt

Fysiske overgrep

Psykologiske behandlingsmetoder

Foreldreveiledning/-terapi (feks COS, ICDP)

Psykososiale hjelpetiltak

Økonomisk/praktisk hjelp

Organisering av tiltak

Hjemmebaserte tjenester

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: 2024

Digital interventions for autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest