Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2022

Meta-analysis of vocational skills intervention in adolescents with autism spectrum disorders

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Språk (reseptivt/ekspressivt)

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Effects of different interventions on internet addiction: A meta-analysis of random controlled trials

Behandling og hjelpetiltak

Rus og spilling

Dataspill og Internettbruk

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Strategies for enhancing the implementation of school‐based policies or practices targeting diet, physical activity, obesity, tobacco or alcohol use

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Cochrane-oversikter

Rus og spilling

Tobakk

Alkohol

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest