Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2024

The effects of aftercare/resettlement services on crime and violence in children and youth: A systematic review

Behandling og hjelpetiltak

Campbell-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Antisosial atferd (vold/aggresjon, ungdomskriminalitet)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2024

The Effectiveness of Dropout Intervention Programs Among K-12 Students: A Meta-Analysis

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Minoriteter/marginalisering

Skolefravær

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Folkehelsetiltak

Tiltak i nærmiljøet/infrastruktur (ungdomsklubber, frivillig arbeid, etterskoletilbud, veier, parker)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2024

The Role of Dietary Patterns and Nutritional Supplements in the Management of Mental Disorders in Children and Adolescents: An Umbrella Review of Meta-Analyses

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

ADHD

Autismespekter

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest