Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2022

School Start Times, Sleep, and Youth Outcomes: A Meta-analysis

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Tidlig innsats

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Søvn (inkl. søvnforstyrrelser)

Utvikling og livsmestring

Kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner)

Sosiale ferdigheter (inkl. vennerelasjoner)

Trivsel

Skoleprestasjoner

Minoriteter/marginalisering

Skolefravær

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

The Efficacy and Neural Correlates of ERP-based Therapy for OCD & TS: A Systematic Review and Meta-Analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Tvangsforstyrrelser (OCD)

Andre problemer

Tics og Tourettes

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Effects of Virtual Reality-Based Distraction of Pain, Fear, and Anxiety During Needle-Related Procedures in Children and Adolescents

Tidlig innsats

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Medisinske prosedyrer

Psykososiale hjelpetiltak

Avspenningstiltak (sykehusklovn, avspenning knyttet til medisinske prosedyrer)

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest