Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2022

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Skilsmissegrupper (2. utg.)

Tidlig innsats

Ungsinn: tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge

Utvikling og livsmestring

Trivsel

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Community‐based interventions for improving mental health in refugee children and adolescents in high‐income countries

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Minoriteter/marginalisering

Etniske minoriteter

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Music therapy for autistic people

Behandling og hjelpetiltak

Cochrane-oversikter

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Alternativ behandling

Musikk/kunst- og uttrykksterapi

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Mest lest