Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2023

The effectiveness of Interpersonal Psychotherapy-Adolescent Skills Training for adolescents with depression: a systematic review and meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Psykologiske behandlingsmetoder

Psykodynamisk/interpersonlig terapi

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2023

The efficacy of acupuncture for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): An overview of systematic reviews and meta-analyses

Behandling og hjelpetiltak

Oversikter over oversikter

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Alternativ behandling

Akupunktur

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2023

Interventions to build resilience and to ameliorate negative psychosocial effects of the COVID-19 pandemic on children and adolescents: a systematic review and meta-analysis

Forebyggende og helsefremmende tiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Angstproblematikk

Angst og engstelighet (inkl. både vansker og lidelse)

Psykologiske behandlingsmetoder

Mindfulness

Psykoedukative tiltak (inkl. videobasert modellæring)

Organisering av tiltak

Gruppetiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest