Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2024

Safety and efficacy of antioxidant therapy in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review and network meta-analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

ADHD

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: 2024

Pediatric massage therapy for treatment of tic disorders in children: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Andre problemer

Tics og Tourettes

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Bivirkninger/uønskede effekter

Alternativ behandling

Massasje

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Uklar aldersgruppe

Publisert: 2024

Primary Care Interventions to Prevent Child Maltreatment: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force

Tidlig innsats

Behandling og hjelpetiltak

Foreldreferdigheter

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Psykologiske overgrep

Organisering av tiltak

Hjemmebaserte tjenester

Akutt-tiltak

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest