Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2022

The strategies of exercise intervention for adolescent depression: A meta-analysis of randomized controlled trials

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Følelsesmessige problemer

Depresjon og nedstemthet (inkl. både vansker og lidelse)

Folkehelsetiltak

Fysisk aktivitet

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

The Use of Technology‑Based Interventions in Teaching STEM Skills to Autistic Students in K‑12 Settings: A Systematic Review

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Utvikling og livsmestring

Skoleprestasjoner

Organisering av tiltak

E-helsetiltak (spill, internett, telefon)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2022

Effectiveness of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy Among Maltreated Children: A Meta-Analysis

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Angstproblematikk

Traumatiske belastninger/stress (PTSD)

Foreldreferdigheter

Omsorgssvikt

Vanskjøtsel

Fysiske overgrep

Seksuelle overgrep

Psykologiske overgrep

Psykologiske behandlingsmetoder

Kognitiv atferdsterapi, atferdsterapi og kognitiv terapi

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest