Da kan IN SUM være en viktig kilde til kunnskap for deg. IN SUM er en database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Målet med IN SUM er å bidra til kunnskapsbasert praksis (og kunnskapsbasert forskning) ved å gjøre god oppsummert forskning tilgjengelig for vår målgruppe. 

Les mer om

Nylig publisert i databasen

Publisert: 2024

A meta-analysis of self-management interventions for students with ASD

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Psykososiale hjelpetiltak

Habilitering/rehabilitering (inkl. fysioterapi)

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2023

Probiotics, prebiotics, and synbiotics for patients with autism spectrum disorder: a meta-analysis and umbrella review

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Autismespekter

Alternativ behandling

Kosttilskudd og ernæring

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Publisert: 2024

A Meta-Analysis of Treatment for Self-Injurious Behavior in Children and Adolescents With Intellectual and Developmental Disabilities

Behandling og hjelpetiltak

Psykiske vansker og lidelser

Atferdsproblemer

Atferdsforstyrrelser

Følelsesmessige problemer

Selvskading/selvmord

ADHD

Autismespekter

Biologiske risikofaktorer, sykdommer og symptomer

Psykisk/fysisk funksjonsnedsettelse

Medikamentell behandling

Antidepressiva

Antipsykotisk medisin

Organisering av tiltak

Skole/barnehagebaserte tiltak

Døgnbehandling

Sped- og småbarn (0-2 år)

Barn i førskolealder (3-5 år)

Barn i skolealder (6-12 år)

Ungdom (13-18 år)

Mest lest